Fotografie
Zámek - Dnes: Domov důchodců, Onšov ve 30.letech - dobová pohlednice