znak SDH Onšov

A/ Nejstarší historie Onšova


4. Chronologie držitelů onšovského panství

1252-Markvart z Onšova, majitel zdejší tvrze
1252-1260-Majitelem panství se stává rod Čeče
1260-1279-Vládl zde Oneš z Onšova s bratrem Protivojem až do roku 1279
1262-Připomíná se Oneš z Onšova číšník u krále Otakara Přemysla II, 1272-1279 zemský sudí
1339-Připomíná se Rupert z Onšova a na Landšperce jako purkrabí v Olomouci
1361-Jiný Jan Rupert Jan ustanovil faráře v Onšově
1377-1388-Vilém Onšovský z Onšova až do 1388, kdy umírá zůstaviv vdovu Bětku a dva syny, Beneše a Zikmunda
1388-Připomíná se Oneš z Onšova
1392-Připomíná se Sigmund (Zikmund) a Sezema z Onšova
1408-1417-Jan a Beneš synové Beneše z Onšova drží panství společně s Bracháčkem
1410-Jan Leskovec prodává onšovské panství Zdeňkovi z Lukavce
1414-Onšov koupil Jan Leskovec z Leskovce (padl roku 1424 v bitvě u Želiva za husitských bouří na straně katolické)
1415-Rupert z Onšova - v té době je panství pravděpodobně již rozděleno na více částí
1415-Na stížném listě českých pánů ke sněmu kostnickému je pečeť pána Jana z Onšova (syna Beneše z Onšova), který však už tehdy bydlel v Kutné Hoře (nebo na panství v Čáslavi)
1457-Připomíná se Václav Kocůrovský z Kamenice, po něm pak páni Lukavečtí Jetřich, synové Krištof, Štilfrýd a Smil
1424-Připomíná se Zdeněk z Volfsberka, po němž připadl Onšov královské komoře
1448-1466-Vilém Onšovský z Onšova
1466-1483-Jan Onšovský z Onšova
1483-1519-Vilém Onšovský z Onšova
1519-1537-Anna Škopková z Bílých Otradovic, dcera Viléma z Onšova
1537-Johanka, dcera Anny Škopkové provdaná za Jana Lukaveckého z Lukavce odkazuje svůj majetek synům
1537-1622-Jindřich Lukavecký z Lukavce nejstarší syn Johanky, rod Lukaveckých drží statek až do roku 1622
1618-zemřel Jan starší z Lukavce
1622-Karel Ferdinand Lukavecký prodává Onšov Anně Julianě Beřkovské ze Šebířova roz. z Amštatu za 5 500 kop míšenských
1625-zabit Karel Ferdinand Lukavecký
1639-Onšov připadl Salomeně Beřkovské (po smrti matky Juliany). rozdělen majetek Beřkovských mezi dcery Františku, Johanu, Polyxenu, Alžbětu a Salomenu. Ta se provdala za pána z Kotvic. Onšov je zpustlý, majitelé tu nebydlí. Její dcera a dědička Anna se provdala za pána Jana Jakuba z Gastheimu
1667-Salomena prodává Onšov svému druhému manželovi Janu Jakubovi z Gastheimu
1701-Jakub z Gastheimu byl povýšen do šlechtického stavu a stal se dvořanem na dvoře arcibiskupa Harracha
1717-syn Jakuba z Gastheimu, Josef, prodal Onšov Janu Danielovi z Fürstenbachu
1721-Onšov kupuje hrabě Martin Michna z Vacínova (Weitenau)
1738-Onšov je prodán Arcibiskupské konzistoři pražské za dluh 40 000 kop míšenských
1761-Arcibiskup pražský Jan Moric (Mořic) Gustav, hrabě z Manderscheidu Onšov kupuje od Arcibiskupské konsistoře pražské a připojuje ji k arcibiskupství.
1761-1865-Na Onšově hospodaří "úřednictvo arcibiskupské"
1866-1924-Onšovské panství je pronajato a drženo postupně několika vlastníky (Polák, Zahálka, Kopp)
1924-Onšovský velkostatek rozparcelován mezi drobné vlastníky

nastavit jako homepage přidat k oblíbeným