znak SDH Onšov

Zámek - DD Onšov

Tato barokní stavba byla započata šlechticem Gastheimem v roce 1738, pak byla z finančních důvodů přerušena. Samotný Gastheim byl "kavalírem" na dvoře arcibiskupa Harracha. Teprve po dlouhých 49 letech se podařilo onšovský zámek dokončit za arcibiskupa Příchovského v roce 1787.

Nově upraven byl zámek stavitelem Ondřejem. Vznikla tak stavba s obdélníkovým půdorysem, budova jednopatrová s mansardovou střechou. V přízemí jsou chodby sklenuty "plackami", rozlehlé sály, částečně přepažené, jsou sklenuty lunetami. K zámku přiléhá dvůr obehnaný zdí s barokní bránou, na západní straně je hospodářské stavení asi z 1. pol. 17. století. Stavení má obdélníkové přízemí s raně barokním štítem členěným pilastry.

Na onšovském zámku se vystřídalo mnoho nájemců. Za zmínku snad stojí poslední z nich - Matěj Kopp, po něm Kropil a Novák. Do roku 1936 zde působili Sekaninové a poslední nájemce Netík a pan rada Fojt do roku 1938.

Nová historie (1956): z budovy zámku se stává domov důchodců
V roce 1956 začíná nová historie. V budově zámku je zřízen domov důchodců. Do roku 1972 sloužily v tomto domově kromě civilního personálu řádové sestry Klaristky. Všichni pověření vedoucí, ať již František Jirkal, Rudolf Brabec, Miroslav Svoboda či současný ředitel Ing.Václav Jaroš, měli a mají snahu vytvořit ty nejlepší podmínky pro život jim svěřených obyvatel a personálu. V samotných začátcích domova důchodců byla zrekonstruována podezdívka kolem zámeckého parku a opatřena drátěným plotem v rámech. Několikrát byla upravována zahrada, aby zčásti sloužila potřebám kuchyně a aby také obyvatelé měli možnost zabývat se lehčí tělesnou prací. Jeden čas se také pro vylepšení jídelníčku chovala prasata a slepice.

Budováni a rekonstrukce
Pro potřebu domova byl v 50. letech vybudován vlastní vodovod. Z nádvoří zmizely přerostlé a pro obyvatele nebezpečné stromy, zanikla však bohužel i zajímavá habrová alej v parku. V souvislosti s opatřeními zabraňujícími znečišťování vodních toků ústících do vodárenské nádrže Želivka byl vybudován septik, který je nyní napojen na čističku odpadních vod pod Onšovem. Uvnitř budovy byly upravovány chodby, dřevěné schodiště bylo nahrazeno mramorovým. Celá budova je elektricky vytápěna včetně vybavení kuchyně. Pro bezpečný a pohodlný příchod do zámku bylo postaveno vně zámecké budovy schodiště se zábradlím, které slouží také onšovské veřejnosti.

Původní šindelová krytina střechy zámku byla později nahrazena prejzovou krytinou a ta v roce 1992 měděným plechem. Nádvoří zámku bylo vydlážděno v roce 1994 červenými tvarovkami, zbytek plochy byl zatravněn a osázen okrasnými dřevinami. V tomto prostoru jsou také umístěna nízká osvětlovací tělesa.

Obrovský zlom pro chod domova důchodců znamenalo získání financí pro výstavbu výtahu a s ním spojené terasy, pod kterou vznikl prostor pro příjezdy sanitek a zásobovacích vozidel. Tato přístavba vznikla v roce 1996. Rovněž rok 2001 byl důležitým mezníkem, neboť v něm byla dokončena přístavba prádelny a sušárny. Také původní hospodářská budova se dočkala změn. Dnes v ní sídlí ředitelství domova, obyvatelé tu mají příjemný klub a prostorná dílna umožňuje provádět různé práce a opravy. Rovněž park je upraven a dlážděné cesty s lavičkami a altánem vytvářejí oázu klidu.

Současný život v domově
Současný život v domově je velmi pestrý, za zmínku stojí přátelská spolupráce s holandským domovem důchodců Maarssen, jež nemá v naší republice obdoby. Nevšední akcí je také otevření univerzity volného času, která bude v září pokračovat semestrem věnovaným medicíně. V předvánoční době se konají tradičně v kostele sv. Martina pod režií zámku koncerty pacovského pěveckého sboru Slavík.

Jelikož byl onšovský zámek dokončen v roce 1787, slaví letos 215 let od svého založení. A tak můžeme oběma - Onšovu a jeho dominantě, zámku - popřát jen to dobré do časů, které je teprve čekají.

nastavit jako homepage přidat k oblíbeným